Reference projektiranja

Referentna lista značajnijih objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija elektroinstalacija:


Nautički centar u Marini


Vinarija i uljara u Smokvici


Poslovni objekt TTTS-a u Splitu


Distributivni centar u Dicmu


Etažno parkiralište u Solinu


Osnovna škola u Tisnome

 

Pogon i TS “Plobest” Ploče


Pastoralni centar Pujanke


Pastoralni centar Seget Vranjica


Dvorac “Vitturi” Kaštela


Uredski prostor MIORH Split

 

Uredski prostor MIORH Split

 

Upravna zgrada "LUKA" Dubrovnik


Pastoralni centar Mertojak


Zgrada "PLOVPUT" i "LUČKA KAPETANIJA" Split


Pogon Pivovare u Solinu


Auto kuća "CITROEN" u Splitu


Stambena uglovnica u Splitu


Upravna zgrada Pivovare u Splitu


Hotelsko naselje “BRZET” u Omišu


Poslovni objekt “KGS” Solin


Pomorska škola u Splitu